2011-11-30

Externa nyheter

Samiska rättigheter behöver stärkas

Miljööverdomstolen beslutade i sin dom att SSVAB får bygga 350 vindkraftverk på Jijnjevaerie samebys vinterbetesmarker. Sametingets styrelseordförande Per Mikael Utsi menar att domen visar att samiska rättigheter behöver stärkas.

– Det vi ser lagstiftningen är att samisk markanvändning inte har det stöd i lagen som krävs för att andra markintressenter skall beakta eller tvingas beakta samisk markanvändning, säger Per Mikael Utsi.

Läs hela