2013-12-19

Externa nyheter

Sammanfattning av läget på elmarknaden år 2013

Låg elanvändning, lägre elproduktion från vattenkraft, el från vindkraft ökade med 30 procent och kärnkraften stod för sin högsta årsproduktion sedan 2007. Det är huvuddragen i Energimyndighetens preliminära sammanställning av elmarknaden 2013.

Läs hela