2019-11-26

Externa nyheter

Sammankopplat system i fokus för ny nordisk nätutvecklingsplan

I den nordiska nätutvecklingsplanen 2019 presenterar de nordiska TSO:erna en övergripande studie av möjliga framtida nätinvesteringar i fem olika korridorer mellan de nordiska länderna.

Utifrån olika scenarier har projektgruppen gjort en första bedömning av hur stora de beräknade nyttorna blir för elmarknaden med ett sammankopplat system, det vill säga för producenter, konsumenter och nätägare, för att sedan ställa det mot en uppskattad investeringskostnad.

Läs artikeln från Energimarknaden.