2010-12-20

Externa nyheter

Sämre vindlägen ökar elkonsumenternas kostnader för vindkraften

Resultatet av en studie från Pöyry och tre förslag till åtgärder

Regeringen vill hålla nere kostnaderna för den förnybara elproduktionen. Det är en bra ambition. Den viktigaste åtgärden är att säkerställa att vindkraften får byggas i områden där det blåser bra. Om vindhastigheten minskar med 0,5 meter per sekund ökar konsumenternas kostnader för den förnybara elproduktionen med 1,5 miljarder kronor om året, enligt en ny studie. Regeringen bör därför främja den andelsägda vindkraften, ersätta kommunernas veto med andra former av inflytande samt låta göra en samhällsekonomisk bedömning och oberoende analys av Försvarsmaktens ”stoppområden” för vindkraft.