2019-08-23

Externa nyheter

Samtal med Bryssel om svenskt stöd till havsbaserad vindkraft

Energiminister Anders Ygeman (S) kan inte säga när regeringen uppfyller löftet om statligt stöd till den havsbaserade vindkraften. Men de inledda samtalen med EU-kommissionen är ett steg på vägen.

Däremot har regeringen tagit ett steg framåt i arbetet med att uppfylla löftet, detta genom att Regeringskansliet har inlett samtal med EU-kommissionen angående om de förslag som finns är, alternativt hur de kan bli, förenliga med EU:s regler om statsstöd.

Läs artikeln från Altinget.