2019-08-29

Externa nyheter

Samtal med Bryssel om svenskt stöd till havsbaserad vindkraft

Energiminister Anders Ygeman (S) kan inte spekulera i när regeringen presenterar en proposition för riksdagen om att slopa anslutningsavgifterna till den havsbaserade vindkraften. Det konstaterar han i ett svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Birger Lahti (V).

Däremot har regeringen tagit ett steg framåt i arbetet med att uppfylla löftet, detta genom att Regeringskansliet har inlett samtal med EU-kommissionen angående om de förslag som finns är, alternativt hur de kan bli, förenliga med EU:s regler om statsstöd.

Läs artikeln från Altinget.