2015-04-09

Externa nyheter

Samtalen om energi har börjat

På onsdagseftermiddagen hölls det första mötet i regeringens Energikommission. Den blocköverskridande gruppen har knappt två år på sig att enas om energipolitiken fram till 2050. Den parlamentariska Energikommissionen ska se över framtidens behov och produktion av energi. Målet är att få till en blocköverskridande överenskommelse om energiförsörjningen från år 2025 och fram till år 2050.

Läs hela