2016-02-12

Externa nyheter

Sandbank börjar ta form

Uppförandet av Vattenfalls 288 MW havsbaserade vindkraftpark Sandbank i Nordsjön går bra. Nästan alla 72 fundamenten är på plats, och installationen av själva kraftverken ska enligt plan inledas i sommar.

Läs hela