2016-02-15

Externa nyheter

Sannolikhetsprognoser underlättar produktionsplanering för vindkraft

Nyttan av en väderprognos kan öka om prognosen kombineras med flera liknande prognoser. Genom att läsa av flera olika väderprognoser kan du bilda dig en uppfattning av hur sannolikt det är att en viss väderutveckling kommer att inträffa. Detta ligger till grund för sannolikhetsprognoser, något som nu utvecklas för vindkraftindustrin.

Läs hela