2011-03-21

Externa nyheter

Särbehandla inte vindkraften negativt

Moderaterna Christer Akej och Cecilie Tenfjord-Toftby skriver i en replik till mig (2011-03-11) att de liksom Vänsterpartiet vill bygga ut vindkraften. Det låter ju bra. Då kanske de kan åtgärda de tre allvarliga hinder som finns för en kraftig utbyggnad av vindkraften: den kommunala vetorätten, Försvarsmaktens stopp för vindkraft runt militära flygfält och uttagsskatten för vindkraftkooperativ. Alla hinder har tillkommit under den moderatledda regeringens tid vid makten och sätter effektivt stopp för en kraftfull utbyggnad av vindkraft.

Läs hela