2018-10-12

Externa nyheter

Satellitbilder visar att Kinas kolkraft är på väg att möta sotdöden

Kina har över tusen kolkraftverk. Fler tillkommer hela tiden. Men nya siffror som tagits fram med hjälp av satellitbilder visar att nästan hälften av kraftanläggningarna är förlustbringande. Inte bara i Kina kan fossila investeringar gå upp i rök när den förnybara energin slår igenom.

Fram till år 2030 behöver konsumtionen av kolkraft – den största källan till människans växthusutsläpp – minska med 60 procent. Det visar veckans rapport från FN:s klimatpanel.

Går det? Ingen prognosmakare tror att vi är på väg dit. Även om kolkraften har tvingats till reträtt i Europa och USA rullar offensiven vidare i Asien.

Läs mer här.