2017-01-12

Externa nyheter

Satsa på förnybart

Företag och intresseorganisationer inom energisektorn upprepar ständigt: Vi vill ha långsiktiga spelregler. Det är naturligt att de som investerar i den framtida energin vill veta vilka villkor som ska gälla om några år. Problemet är bara att de flesta som vill ha långsiktigt stabila spelregler vill ha det på sina egna villkor, utan hänsyn till vad som är bäst för Sverige. För det svenska samhället är utgångspunkten tydlig: Vi vill ha inhemsk, förnybar, miljövänlig energi till konkurrenskraftiga priser. Vi ska gärna utveckla världsledande industrier, skapa arbetstillfällen i hela landet och nya exportintäkter. Den grundläggande frågan är hur Sverige gör detta bäst. Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, anser att riksdagspartierna bör enas om några generella principer för långsiktiga och stabila spelregler inom energiområdet.

Läs mer här