2012-12-21

Externa nyheter

Satsar på eget vindkraftverk

Strax utanför Falkenberg har Wäst-Bygg AB investerat i ett vindkraftverk med en produktionskapacitet på ca 1,2 GWh per år. Produktionen motsvarar cirka 90 procent av företagets totala elförbrukning.

Läs hela