2015-12-17

Externa nyheter

Satsning på framtidens elnät

Regeringen har beslutat om att inrätta ett nytt nationellt forum för smarta elnät. Forumet ska främja utvecklingen av teknik, användning och affärsmodeller av så kallade smarta elnät samt stödja regeringens arbete med en exportstrategi för området.

Läs hela