2014-12-19

Externa nyheter

Satsning på havsbaserad vindkraft

Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag om hur stöd till havsbaserad vindkraft ska utformas för att skapa förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft till havs.

Läs hela