2013-02-22

Externa nyheter

Satsning på strategiska innovationsområden

I propositionen om forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem som riksdagen beslutat om är ett av inslagen en satsning på strategiska innovationsområden. Energimyndigheten genomför satsningen ihop med forskningsrådet Formas och VINNOVA.

Läs hela