2019-02-01

Externa nyheter

Satsning på vindkraft lyfts fram i Sollefteåprojekt

Projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har nu nått halvtid och nu börjar man kunna skörda frukterna av det arbete som gjorts för att möjliggöra för lokala och regionala företag att dra nytta av vindkraftssatsningarna och för att säkerställa kompetensförsörjningen till vindkraftbranschen.

Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå kommun sedan drygt ett år tillbaka ett utvecklingsprojekt för att öka den lokala nyttan av de vindkraftssatsningar som gjorts…

Länk till artikel hos Sollefteå kommun.