2016-05-23

Externa nyheter

”Sätt 2030 som året då Sverige senast ska ha ett 100 procent förnybart elsystem”

Sätt 2030 som året då Sverige senast ska ha ett 100 procent förnybart elsystem. Med rätt riktlinjer och styrmedel kan näringslivet gynnas av en snabb energimodernisering, skriver företagsledare och företrädare för miljöorganisationer.

Läs mer