2015-06-09

Externa nyheter

Sätter hoppet till regeringens proposition

I Europa bygger elförsörjningen till stor del på användning av fossil energi. En omställning pågår. Under 2014 ökade elproduktionskapaciteten för vind med 11 368 MW, sol 8 000 MW, Biobränslen 620, Vattenkraft 421 MW. Elproduktionskapaciteten för kol minskade med 3 952 MW, olja med 1 122 och gaskraft med 623 MW. Vi är på rätt väg i Europa, men vi kan höja takten. Tyskland byggde 2014 ut lika mycket vindkraft som all vindkraft som finns i Sverige, skriver Vindkraftsbranschen på sin hemsida.

Läs hela