2014-12-15

Externa nyheter

Sätter segel med vindkraft på däck

Vindkraftverk på fartygsdäck fungerar som segel och ger samtidigt el. En modell ska provsegla i Göteborgs skärgård. n studie från Chalmers visar att vindturbiner placerade på ett fartygsdäck kommer att kunna fungera som segel. Samtidigt genererar turbinen el som kan användas för framdrivning eller för elsystemet ombord, kompletterat med ett dieselkraftverk.

Läs hela