2020-01-16

Externa nyheter

SCA en av vinnarna på vindkraftboomen

SCA tillhör en av vindkraftboomens vinnare i Sverige. Bolaget räknar med att vindkraftproduktionen på SCA-mark kommer att fördubblas under kort tid.

SVT har tidigare kunnat berätta att det byggs vindkraft som aldrig förr. Under de närmaste åren kommer det att investeras 80 miljarder i 1500 nya vindkraftverk i Sverige.

En stor del av utbyggnaden kommer att ske i Västernorrland och som dominerande markägare i området spelar SCA en tung roll. SCA har kartlagt de bästa vindlägena för vindkraft och erbjuder mer eller mindre skräddarsydda projekt.

Läs artikeln från SVT.