2012-03-14

Externa nyheter

SCA lanserar nya hållbarhetsmål

SCA är ett av världens mest hållbara företag – miljömässigt, socialt och finansiellt. Med ett antal nya målsättningar höjer företaget ambitionerna ytterligare. Enligt en färsk SCA-undersökning spelar hållbarhetsarbetet en betydelsefull roll för affärsverksamheten.

Läs hela