2012-03-29

Externa nyheter

Scandic har halverat sina koldioxidutsläpp

Snart är det dags att släcka lamporna under årets klimatmanifestation Earth Hour. Hotellkedjan Scandic gör dock mer än att släcka ner, och kan visa på reella resultat. 2007 satte Scandic upp målet att bli helt koldioxidneutralt till 2025, och på de fyra år som har gått sedan dess har man lyckats nå delmålet att halvera utsläppen. Att detta har varit möjligt beror på att Scandic nu uteslutande använder förnybar energi från vind och vatten för att fylla sina behov av elektricitet i alla de nordiska länderna.

Läs hela