2021-03-11

Externa nyheter

Schneider Electric går med i Svensk Vindenergi

De 110 medlemmarna i organisationen arbetar tillsammans för att öka kunskapen om vindkraft i Sverige, så att branschen kan utvecklas och bidra till ett samhälle med hållbara energisystem.

Läs hela nyheten på Nordiska Projekt