2021-06-22

Externa nyheter

Schneider Electric utnämns till den främsta globala supply chain-organisationen

Schneider Electric, ledande inom digital transformation av energihantering och automation, har utsetts till ”Best Global Sustainable Supply Chain Organization” på the Global Sustainable Supply Chain Summit 2021 (GSSC Summit). Schneider Electric anses därmed ha kommit längst av samtliga bedömda företag när det gäller gröna och rättvisa leveranskedjor.

Läs artikeln på nordiskaprojekt.se