2017-05-22

Externa nyheter

Schweizarna röstade för avveckling av kärnkraften

Schweizarna har röstat för att avstå från kärnkraften i en folkomröstning. Drygt 58 procent röstade för att ersätta den befintliga kärnkraften med förnybara energikällor som vatten-, sol- och vindkraft. Schweiz har fem kärnreaktorer som producerar kring en tredjedel av landets el.

Läs mer här.