2021-02-12

Externa nyheter

SD kör med fake news om vindkraften

REPLIK. De förnybara energislagen är helt nödvändiga för att klara klimatomställningen. Det gäller inte minst den havsbaserade vindkraften. Det betyder inte att vi vill bygga vindkraftverk överallt. Det är inte heller vad vare sig EU-parlamentetEU- kommissionen eller Miljöpartiet föreslår. Att som Jessica Stegrud och Mattias Bäckström Johansson antyda något sådant är inget annat än fake news.

Läs hela artikeln på Aftonbladet