2016-10-20

Externa nyheter

SD-politik styrs dolt av klimatförnekare

Sverigedemokraterna har i det fördolda lierat sig med kontroversiella klimatförnekare och klimatskeptiker. Expressen kan nu avslöja hur lobbyister bjudits in till partiet och getts möjlighet att direkt ändra i SD:s politik – och att kontakten sträcker sig till Svenskt näringsliv.

Läs mer här