2012-02-17

Externa nyheter

Se och hör om vindkraft i Studio 12

Klicka in dig till 1:40 i programmet.

Vindkraften står för 4 procent av dagens elproduktion. Regeringen har satt upp ett mål att den ska stå för 15 procent år 2020. Är det en realistisk målsättning? Finns det några nackdelar med vindkraften? Staffan Engström, vindkraftskonsult, kommenterar.

Se hela