2019-07-05

Externa nyheter

Sektorsövergripande mål nödvändiga för att nå klimatmålen

Om trettio år ska EU enligt färdplanen vara koldioxidneutralt. Det är en omställning som med nödvändighet kommer att behöva omfatta alla sektorer och det är enorm utmaning vi har framför oss, skriver Fortums Sverigechef Per Langer.

Omställning kommer med nödvändighet att behöva omfatta alla sektorer, men det är tre sektorer som ska stå för den stora minskningen: energi, industri och transport.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet.