2015-11-26

Externa nyheter

Seminarium om det globala energiläget – lansering av World Energy Outlook 2015

Energiminister Ibrahim Baylan var värd när International Energy Agency (IEA) lanserade World Energy Outlook 2015 på Miljö- och energidepartementet den 23 november. Årets rapport innehåller en extra analys av de globala effekterna av ett ihållande lågt oljepris samt tillväxteekonomierna Kinas och Indiens roll i det globala energisystemet framöver.

Läs hela