2017-11-10

Externa nyheter

Seminarium om havsbaserade vindkraft i Trelleborg den 10 november

Idag kommer representanter från de stora aktörerna inom havsbaserad vindkraft, såsom Lars Welander E.ON, Göran Loman Vattenfall och Fredrik Andrén Sandberg från DONG Energy till ett seminarium i Trelleborg. Seminariet handlar om deras planer för havsbaserade vindkraft utanför Skånes kust och vad som krävs från regionens sida för att dra nytta av dessa kommande investeringar på bästa sätt.

Läs mer här