2015-08-18

Externa nyheter

Sensor ska förutspå när lager fallerar

Ingenjörer från University of Sheffield har utvecklat en ny teknik för att förutsäga när lagren inuti vindkraftverk kommer att gå sönder. Metoden har utvecklats av doktoranden Wenqu Chen i maskinteknik, rapporterar sciencedaily.com.

Läs hela