2017-02-03

Externa nyheter

Sex av tio svenskar oroar sig för global uppvärmning

I Samhällsbarometern 2016, genomförd av TNS Sifo, har totalt 2 750 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Det är tydligt att miljö är ett ämne som väcker stort engagemang bland svenskarna.

Många är oroliga och de flesta anser att det behöver satsas mer på hållbara samhällslösningar. Undersökningen visar att nästan sex av tio svenskar oroar sig för global uppvärmning.

Läs mer här och här