2016-01-19

Externa nyheter

Sex nya vindkraftverk ska minska elkostnader

Under 2014 genomförde Region Skåne den hittills största offentliga upphandlingen av vindkraft i Sverige. Resultatet är sex nybyggda vindkraftverk i Fröreda i Hultsfreds kommun, som Region Skåne nu tar över ägandet av. I regeringens och riksdagens nationella mål ingår det att Sveriges vindkraftsproduktion år 2020 ska uppgå till 30TWh per år. Kommuner och landsting har uppmanats att agera föredömen för att detta ska uppnås.

Läs hela