2018-05-30

Externa nyheter

SGU bidrar till ökad kunskap om kritiska råvaror i EU

Tillgången på kritiska råvaror är hotad då produktionen inom EU är låg eller obefintlig. Mot den bakgrunden deltar SGU i ett EU-projekt för att ta fram de kritiska råvaror som behövs i allt från mobiltelefoner till snabbtåg.

I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råmaterial, men producerar endast tre procent. Vi är alltså till stor del beroende av import. EU har listat 27 material som bedöms som mest kritiska för vårt samhälle och för välfärden. Det handlar om material som är viktiga för stora industrier, exempelvis stålindustrin, eller material som är viktiga i klimatomställningen och används i exempelvis vindkraftverk, batterier eller solceller. De 27 materialen har gemensamt att det ekonomiska värdet är högt och att tillgången är globalt osäker, och produktionen mestadels obefintlig i EU. Detta betyder att EU är  helt importberoende för många av dem, och att befintlig produktion ofta kommer från ett fåtal icke-demokratier liksom  i vissa fall, konfliktdrabbade länder.

Läs mer här. 

Prenumerera på våra inlägg

Ange din e-post nedan för att få ett meddelande när vi publicerar något nytt. Du kan avprenumerera när som helst.

Loading