2014-06-13

Externa nyheter

Siemens lär vindkraftverk optimera sin energiproduktion efter väderförhållanden

Siemens lär vindkraftverk hur de automatiskt kan optimera sin energiproduktion utefter rådande väderförhållanden genom att använda data från sensorer som sitter utplacerade på vindkraftverket. Lösningen möjliggör för turbiner att producera ungefär en procent mer el årligen under låg till måttlig vindhastighet, och minskar samtidigt slitaget på turbinen.

Läs hela