2014-12-04

Externa nyheter

Siemens levererar 12 vindkraftverk till Vattenfalls vindpark Högabjär-Kärsås

Siemens har fått förtroendet att leverera vindkraftverk till ännu en av Vattenfalls vindkraftsparker i Sverige. Denna gång handlar det 12 vindkraftverk med en effekt på 3,2 MW vardera som ska installeras i Högabjär-Kärsås vindkraftspark som ligger 15 km öster om Falkenberg. I avtalet ingår även ett femårigt serviceavtal.

Läs hela