2015-06-29

Externa nyheter

Siemens presenterar nya servicefartyg

Esvagt Froude och Esvagt Faraday, så heter Siemens specialbyggda servicefartyg anpassade för kustbaserade parker. De ska vara de första servicefartygen i sitt slag som är anpassad för kustbaserade vindkraftparker.

Läs hela