2015-09-23

Externa nyheter

Siemens ska bli klimatneutralt till 2030

Siemens satsar på att bli världens första, större, industriföretag som blir helt klimatneutrala till år 2030. Som ett första steg ska företaget halvera sina CO2-utsläpp, som idag är 2,2 miljoner ton, till år 2020. För att uppnå detta mål kommer Siemens under de närmaste tre åren investera närmare 100 miljoner euro för att minska energiförbrukningen i sina produktionsanläggningar och fastigheter.

Läs hela