2014-08-13

Externa nyheter

Siemens tilldelad order från Vattenfall på 72 vindkraftsturbiner till Sandbank

Vattenfall har tilldelat Siemens en order som innefattar att leverera 72 stycken 4MW vindturbiner av Model SWT-4.0-130 till den nya havsbaserade vindkraftsparken Sandbank utanför den tyska Nordsjökusten, samt att utföra underhållsarbete på Sandbank under en initial tidsperiod på fem år. Parkens totala kapacitet blir 288 MW. Uppförandet av parken är beräknad att börja under 2015 och när den är färdigbyggd kommer den att kunna räknas till en av de mest moderna – i världen.

Läs hela