2015-04-10

Externa nyheter

Siemens vill utveckla ny kraftkabel

Siemens har planer på att utveckla gasisolerande likströmsöverföring. Tanken är att sedan kunna använda kabeln till att bära ström från vindrika projekt till centrum och södra delar av Tyskland.

Läs hela