2011-08-15

Externa nyheter

Siemens vinner stororder från Svenska Kraftnät värda 120 miljoner kronor

Siemens har fått två nya order från Svenska Kraftnät på en ny 400/130kV stamnätstation samt 31 stycken frånskiljande 400kV brytare. Siemens befäster därmed sin marknadsledande ställning som leverantör av 400kV-stationer till det svenska stamnätet.

Läs hela