2013-03-12

Externa nyheter

Sigtuna kommun kräver kvittning av vindkraftsel på årsbasis

Sigtuna kommun kräver i en skrivelse till Finansdepartementet att kommuner, landsting och kommunala bolag som äger och producerar vindkraftsel för egen förbrukning skattebefrias, med kvittning av produktion och användning på kvartals-, månads- eller årsbasis istället för timbasis.

Läs hela