2012-11-26

Externa nyheter

Sjisjka vindkraftspark nominerad till Årets bygge

Sjisjka vindkraftspark, en av de största landbaserade parkerna i Sverige, är nominerad till Årets bygge 2012. Parken består av 30 verk och årsproduktionen motsvarar elförsörjningen till 43 000 hushåll. 30 vindkraftverk, 130 meter höga, har byggts på en otillgänglig plats, i ett kargt klimat med extremt kort byggsäsong och stränga miljökrav. Utmaningarna har lösts med ett gott samarbete och unika lösningar.

Läs hela