2018-11-08

Externa nyheter

Sjöfarten vill minska sina bränsleutsläpp – med vindkraft

Den internationella sjöfarten står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. För att ändra på det testas nu nya tekniker där vinden utnyttjas för att hjälpa till att driva fartyget.

Inom branschen talas om en slags segelfartygens återkomst – fast i modern tappning.

– Det vi ser nu är hur en förnybar energikälla – vinden – är på väg att göra comeback, säger Gavin Allwright, generalsekreterare för Wind-Ship Association.

Läs hela artikeln här.