2013-05-30

Externa nyheter

Sjunkande priser på el

Priserna på elenergi sjönk under första kvartalet 2013 och vid jämförelser flera år tillbaka är prisnivån relativt låg. Det gäller alla avtalsgrupper förutom tillsvidareprisavtal. Detta visar ny statistik avseende första kvartalet 2013.

Läs hela