2011-07-08

Externa nyheter

Ska Gotland producera el för export?

Richard och Ann Christin Bernström skriver: I Hangvar planerar wpd att bygga 16 nya stora vindkraftverk på 2 MW med totalhöjd 150 meter. Planerna blev nyligen kända trots att företaget skrev avtal med markägarna för mer än ett år sedan. Avtalen har en tystnadsklausul, markägarna får inte säga något. I Stenkyrka planerar Vattenfall ett 40-tal verk, även här är planerna är hemliga. Hur är det med demokrati och inflytande i Sverige år 2011?

Läs hela