2018-01-22

Externa nyheter

Ska samerna få rätt mot staten?

2016 slog tingsrätten i Gällivare fast att samerna brukat området i åtminstone 1 000 år, det som i juridiken kallas »urminnes hävd«. Därför ska Girjas sameby, och inte staten, ha rätten att bestämma över jakt och fiske inom samebyns renskötselområde.

Staten har överklagat domen och nu går Girjasmålet vidare i hovrätten i Umeå.

Läs mer här