2015-09-21

Externa nyheter

Skandia förstärker inom ansvarsfulla investeringar

Skandia satsar på hållbarhetsarbetet inom kapitalförvaltningen. Helena Larson, senior hållbarhetsanalytiker, rekryteras till Skandias funktion för ansvarsfulla investeringar. Skandia ingår även nya avtal med tre leverantörer inom hållbarhetsgranskning, hållbarhetsanalys och påverkan .

Läs hela